Projecte de les obres de conversió de l’edifici s’Abeurador en centre d'interpretació
Número d'expedient:
07/2018
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
3 d'abril de 2018
Unitat:
Contractació administrativa
Data publicació a la web:
6 de març de 2018
Arxius adjunts:
ANUNCI ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ (124 KB)
Data publicació a la web: 11 de febrer de 2019
Emprenta digital SHA1: e89f4addaad81ca49399afb7dea0630b7aed2049
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES SUSPENSIO (139 KB)
Data publicació a la web: 3 d'abril de 2018
Emprenta digital SHA1: 68c1ccf88528817b187afea290adba76f30558e2
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (690 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: ea83b56d83266e5d933d59bd701e4ce8a3945da8
ANUNCI DE LICITACIO (134 KB)
Data publicació a la web: 6 de març de 2018
Emprenta digital SHA1: 2d33bcc97e0006fa89354ac7a9dfcde09c5d55ba
PROJECTE CENTRE INTERPRETACIÓ S'ABEURADOR (9.37 MB)
Data publicació a la web: 17 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: ae2247ebf7dbeec595f0f35c6b9b2b2d5800e562
PROJECTE D'ACTIVITAT CENTRE D'INTERPRETACIO S'ABEURADOR (11.69 MB)
Data publicació a la web: 17 de gener de 2018
Emprenta digital SHA1: 337f38b3fe598a3c73351a9945759ed95a47c0d6
Una manera de fer Europa cofinançament Feder (106 KB)
Data publicació a la web: 21 de gener de 2019
Emprenta digital SHA1: 28c2c6d03db9355831cb727f87ab0528d6c41fa5
ACTA MESA OBERTURA SOBRES "A" I "B" (66 KB)
Data publicació a la web: 4 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: 92c1b1c29c2cc70613bbc64fa083415f7437ac63
AVIS ALS LICITADORS OBERTURA SOBRES A, I SI ESCAU SOBRES B (155 KB)
Data publicació a la web: 2 de maig de 2018
Emprenta digital SHA1: e3137b21ac81dfb37dd4b9f8a04c436ef002a4f2