• Decret 100/1990

    Decret pel qual es regula l'ús de les llengües oficials a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Llei 3/1986

    Llei de 29 d'abril de 1986, de Normalització Lingüístic a les Illes Balears