Proves de català - Convocatòria de maig de 2019
Inscripció: del 13 al 26 de març.
CERTIFICATS DELS NIVELLS A2, B1, B2, C1, C2 I LA
Dates
Proves escrites: el mes de maig
Dia 16: nivell B1
Dia 21: nivell B2
Dia 25: nivells C1 i C2
Dia 28: nivells A2 i LA

Proves orals: entre el 9 i el 17 de setembre

Llocs: Palma, Manacor, Inca, Maó, Eivissa i Formentera
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços