Tres alumnes de Santanyí participen a la V Trobada de Ciutats Amigues de la Infància a Oviedo
Xavier Mesquida des Llombards, Anais Le Floch de Cala d’Or i Clàudia Perelló de Santanyí, són els tres respresentants del municipi a la V Trobada Estatal de Consells de Participació Infantil i Adolescent dins el projecte Ciutat Amiga de la Infàcia d’UNICEF

Acompanyats d’un representant municipal, del 25 al 27 de maig, els tres alumnes de centres educatius de Santanyí han estat a Oviedo per compartir coneixements i experiències amb els representants de més de 50 consells infantils que hi ha a Espanya. Es tracta de la tercera trobada d’aquestes característiques en la qual hi participa una representació de Santanyí, ja que va ser al 2014, quan el poble va rebre el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància (CAI) a Guadalajara.

Segons explica Miquel Lliteras, un dels responsables del programa CAI a Santanyí, “a Oviedo el que s’ha fet és, per una banda reunir els nins i nines en diferents activitas per posar en comú els projectes que s’han executat al seu poble. Perquè, tot i que la realitat geogràfica sigui diferent, molts dels problemes dels al·lots són similars. I per altra banda, els adults i responsables dels projectes a cada ciutat, també han fet tallers per millorar els nostres projectes. En definitiva, es tracta d’una trobada amb la qual enriquir l’esperit participatiu i integrar als joves dins la presa de decisions de com s’ha de construir i ha d’evolucionar el nostre poble”.

Ciutats Amigues de la Infància és un programa que pretén contribuir a millorar les condicions de vida dels nins, nines i adolescents, mitjançant la promoció i la implantació de polítiques municipals que garanteixin el seu desenvolupament integral. El programa, impulsat per UNICEF, fixa com a fita prioritària el respecte i l’aplicació en les polítiques, normes i programes municipals els drets de la infància, inclosos en la Convenció sobre els Drets del Nin (CDN). Seguint aquestes directrius, el programa CAI planteja diferents objectius:

• Impulsar la creació de Plans d’Infància Municipals
• Promoure la participació dels nins i nines en la vida pública municipal mitjançant el Consell d’Infància
• Impulsar el desenvolupament de polítiques municipals encaminades a afavorir l’aplicació de la CDN
• Promoure el treball en xarxa d’UNICEF Comitè Espanyol amb les entitats locals

A Santanyí algunes de les actuacions proposades pel Consell Infantil ja s’ha dut a terme, com la millora dels parcs infantils de Calonge i Cala d’Or, la reparació i condicionament de l’skate park de Santanyí i la millora de les aceres i l’accessibilitat a l’escola de S’Alqueria Blanca. A més de les accions concretes, també s’ha seguit assistint anualment als Plenaris Infantils de les Illes Balears al Parlament, on una vegada Santanyí ha estat distingit, ha participat activament realitzant ponències i explicant l’experiència participativa i les diferents accions realitzades davant joves d’altres municipis de les Illes.

La participació és un dels pilars bàsics del programa CAI. Aquesta participació, que implica tant als joves com també a adults, s’articula mitjançant els dos òrgans: el Grup Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència, i el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència.

El primer és un òrgan on únicament hi prenen part alumnes representants de tots els centres educatius del municipi. Aquests representants, prop de 50 en total, són escollits pels propis alumnes dels centres i es van renovant anualment. Les reunions d’aquest òrgan serveixen per que els alumnes dels diferents centres i nuclis de població es coneguin entre ells i posin en comú les idees que creuen necessàries per millorar tant els seus nuclis com el municipi en general. Però aquestes trobades serveixen, especialment, per fomentar la cultura participativa entre els més joves, ajudant a que coneguin els mecanismes democràtics i valorin la importància d’implicar-se, tenir en compte les idees dels altres i prendre decisions.

El Consell Municipal és un grup heterogeni format per un total de 16 membres, 6 dels quals són alumnes provinents del Grup Municipal de Participació Infantil i de l’Adolescència, elegits i validats pel propi grup. La resta de membres són, per una banda, representants de l’Ajuntament de Santanyí i, per altra banda, adults provinents de diferents sectors del municipi que guarden una relació directa amb el col·lectiu de joves i infants. El Consell Municipal és un dels principals elements vertebradors del programa CAI, i entre les seves funcions destaquen la comunicació entre l’Ajuntament de Santanyí i els representants dels joves del municipi. A més, aquest òrgan serveix per posar en comú les propostes sorgides des dels infants amb les línies d’actuació del consistori així com també és el responsable de validar les actuacions proposades.


Bookmark and Share