Cercador de centres

Unitat Tipus
Nom
ACTIVITATS 133
ARXIU 134
ASSESSORIA LINGÜÍSTICA 140
BATLIA 144
CADASTRE 129
CONTRACTACIÓ 142
CULTURA 211
Of Alqueria Blanca 220
ESPORTS 118
INTERIOR/SERVEIS GENERALS 125
INTERVENCIÓ 143
MEDI AMBIENT  119
PERSONAL 201
PADRÓ 138
POLICIA LOCAL   180
RECAPTACIÓ (FEMS) 204
RECAPTACIÓ (IBI)    204
REGISTRE 115
Of Llombards 420
SECRETARIA 125
SERVEIS SOCIALS 202/208
SUBVENCIONS 174
TRESORERIA 130
TURISME 163
URBANISME 114/175