ORGANIGRAMA POLÍTIC

Llorenç Sebastià Galmés Verger

 • Partit: PP
 • Batle

Ricarda M. Vicens Schluhe

 • Partit: PP
 • 1er Tinent de Batle
 • Regidora de Cultura, Economia i Hisenda, Empleats Públics i SEMDESA

Bàrbara Xamena Bordoy

 • Partit: PP
 • 2ona Tinent de batle
 • Regidora de Platges i Urbanisme

Maria Immaculada Sánchez Alloza

 • Partit: PP
 • 3era Tinent de Batle
 • Regidora d’Escoles i Bandes de Música

Antoni Matas Blanch

 • Partit: PP
 • 4rt Tinent de Batle
 • Regidor de Serveis Socials, Immigració, Consell de la Infància i de l’Adolescència, Participació Ciutadana, Comerç, Indústria i Transports

Salvador Ferrer Castillo

 • Partit: PP
 • Regidor de Medi Ambient, Agricultura, Pesca, Infraestructures Municipals i Serveis Generals

Maria de Consolación Pons Monserrat

 • Partit: PP
 • Regidora de Salut, Gent Gran, Policia Local, Protecció Civil, Igualtat, de la Dona i Guarderies

Francisca Vidal Servera

 • Partit: PP
 • Regidora d’Educació, Consell Escolar Municipal, Joventut, Treball i Formació i Escoles d’Estiu

Miquel Vidal Bauçà

 • Partit: PP
 • Regidor d’Esports i Festes

Rafael Batle Gallardo

 • Partit: PP
 • Regidor de Turisme i Biblioteques

- OPOSICIÓ -

Jaume Amengual Bonet

 • Partit: Alternativa Municipi Santanyí

Manuel del Río Clar

 • Partit: Alternativa Municipi Santanyí

Miquel Rigo Rosselló

 • Partit: Alternativa Municipi Santanyí

Jordan Thomas Llamas

 • Partit: PSIB-PSOE

Mª Dolores Botia Casas

 • Partit: PSIB-PSOE

José Andrés Roig Reynés

 • Partit: El PI

Vesna Teresa Van-Buuren Sanchís

 • Partit: El PI

- BATLES PEDANIS-

Mateu Carbonell

 • Cala Llombards

Miquel Vidal Mas

 • s’Almonia

Salvador Ferrer

 • Cala Figuera, Son Moja i es Cap des Moro

Ricarda Vicens

 • Cala Santanyí

Joana María Adrover Miquel

 • Portopetro

Mateu Nadal Clar

 • es Llombards

Antoni Matas Blanc

 • Calonge

Bàrbara Xamena

 • Cala d’Or

Imma Sánchez Alloza

 • s’Alqueria Blanca i la Costa